วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประวัติลูกเสือโลกประวัติลูกเสือโลก

กิจการลูกเสือโลกเป็นขบวนการฝึกอบรมเยาวชนที่กว้างขวางไปทั่วโลก และกำลังก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไป มีสมาชิกลูกเสือมากกว่า 16 ล้านคน ใน 150 ประเทศและดินแดนต่างๆการลูกเสือเป็นขบวนการอาสาสมัครไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และเป็นการจัดการ ศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เปิดบริการเพื่อคนต่างวัยต่างวุฒิทั่วไปวัตถุประสงค์ของการลูกเสือก็เพื่อช่วยบุคคลในการพัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรม
ประวัติของการกำเนิดลูกเสือโลก ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกคือ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ แห่ง กิลเวลล์ ซึ่งสมาชิกในวงการลูกเสือโลก เรียกชื่อของท่าน ว่า บี.พี. ท่านเป็นชาวอังกฤษ เกิดในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2400
การทดลองการฝึกอบรมเด็กชายของ บี.พี.
ในปี พ.ศ. 2450 ขณะนั้น บี.พี. มีอายุ 50 ปี ครบเกษียณอายุราชการ จึงปลดเป็นทหารกองหนุนและได้รับยศ เป็น นายพลโท บี.พี. ได้เริ่มทดลองการฝึกอบรมเด็กชายเพื่อให้เป็นพลเมืองดีตามแบบใหม่ของท่าน คือนำเด็กชาย 21 คน ไปอยู่ค่ายพักแรมที่ เกาะบราวน์ซี เป็นเวลา 9 คืน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงเช้าวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2450 โดยท่านรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมภายหลังจากการทดลองอยู่ค่ายพักแรมที่ เกาะบราวน์ซีแล้ว ในปี พ.ศ. 2501 บี.พี. ได้รีบเรียบเรียงและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือการฝึกอบรมลูกเสือขึ้นออกจำหน่าย ให้ชื่อว่า "Scouting For Boys" ซึ่งนายอภัย จันทวิมล ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายวิชาการได้แปลไว้ว่า "การลูกเสือสำหับเด็กชาย" หนังสือ เล่มนี้ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการลูกเสือ สาระสำคัญของการลูกเสือ คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ คติพจน์ลูกเสือ รหัสและการแสดงความเคารพของลูกเสือ การจับมือซ้ายแบบลูกเสือ เครื่องแบบของลูกเสือ และแนวการฝึกอบรม ลูกเสือด้วยวิธีต่างๆ เช่น ระบบหมู่ การเล่นเกมส์ การร้องเพลง และการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมจากเด็กอังกฤษ ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถจำหน่ายได้ดีจนต้องจัดพิมพ์ถึง 5ครั้ง ในปีนั้นเองปัจจุบัน วงการลูกเสือทั่วโลกถือว่าการทดลองอยู่ ค่ายพักแรมที่เกาะบราวน์ซี เป็นการเริ่มต้นของการ ลูกเสือโลก และถือว่า บี.พี. เป็นบิดาแห่งลูกเสือโลก
การเริ่มต้นของกิจการลูกเสือโลก ในการดำเนินการลูกเสือขั้นต้น บี.พี. ได้จัดตั้งสำนักงานเล็กๆ ขึ้นแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนเพื่อให้คำชี้แจงและแนะนำ เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ต่อมาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2452 บี.พี.ได้จัดตั้งคณะกรรมการ บริหารงาน ลูกเสือ ชุดแรกขึ้น โดย บี.พี. รับหน้าที่เป็นประธานกรรมการ บี.พี. ได้ไปบรรยายเรื่องการลูกเสือตามเมืองต่างๆ ในอังกฤษ ได้ผลเกินความคาดหมายพวกเด็กทั่วประเทศ ได้มีความเลื่อมใสในวีรบุรุษแห่งเมืองมาฟอีคิง ในสมัยที่ บี.พี. ยังรับราชการทหารอยู่ บี.พี. ได้สร้างวีรกรรมทางทหาร ที่เมืองมาฟอีคิงในแอฟริกาใต้ไว้ ทำให้ บี.พี. มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในประเทศอังกฤษในสมัยนั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น